Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, spisanie protokołu szkody z kurierem, a następnie skontaktowanie się z nami mailem (info@gadzety.lublin.pl).

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, prosimy o sporządzenie  protokołu rozbieżności,który może być potem bardzo pomocny w procesie reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie według szablonu, w którym opiszesz m.in.szczegółowe powody reklamacji produktu oraz żądanie reklamacyjne. Prosimy dołącz także kopię dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną,przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@gadzety.lublin.pl. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Formularz reklamacji - wypełniony należy przesłać mailem na adres info@gadzety.lublin.pl lub dołączyć w formie papierowej do odsyłanego w ramach procedury reklamacyjnej towaru.- wypełniony należy przesłać mailem na adres info@gadzety.lublin.pl lub dołączyć w formie papierowej do odsyłanego w ramach procedury reklamacyjnej towaru.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwroty nie dotyczą towarów na indywidualne zamówienie (np koszulka z Twoim zdjęciem, czy gadżet z Twoim logo lub wymyślonym przez Ciebie napisem). Przesyłając nam plik lub informację o napisach lub rysunkach,znakach, symbolach oraz miejscu ich nadrukowania i ewentualnie rozmiarze poszczególnych elementów, które należy umieścić na zamawianym towarze bierzesz odpowiedzialność za wygląd produktu, który dla Ciebie wyprodukujemy. Nie możemy zagwarantować, że ustawienia kolorów na Twoim monitorze, albo Twoje wyobrażenie będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami co do zamawianego produktu.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.

Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według szablonu, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki,sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 "C", 20-601 Lublin, www.ihlublin.pl. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”.

Administrator danych osobowych, którym jest Gadżety Lublin Jerzy Wielbo, Janów 29, 21-080 Garbów, woj. lubelskie, NIP: 946-179-44-22, REGON 430943734, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji lub zwrotu towaru. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub zwrotu towaru oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.